Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ceramika-boleslawiec.pl zwanym dalej “Sklepem Internetowym” jest firma CERKADA S.C. z siedzibą ul. Bohaterów Getta 3,  59-700 Bolesławiec, posiadająca nr NIP: 612-185-95-23 oraz nr statystyczny REGON: 365844695.

 

Sprzedającym jest sklep internetowy www.ceramika-boleslawiec.pl zwanym dalej “Sklepem Internetowym”. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.

 

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.ceramika-boleslawiec.pl.

 

2. Niniejszy Regulamin określa:

 

· procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

 

· zasady rejestracji w sklepie

 

· sposoby zapłaty

 

· zmianę i czas realizacji zamówienia

 

· warunki dostawy towarów

 

· prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

 

· zasady ochrony danych osobowych

 

· procedurę składania reklamacji

 

· pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

 

· warunki techniczne

 

· postanowienia końcowe

 

I. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ceramika-boleslawiec.pl i dokonać zamówienia podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

3. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

 

4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep www.ceramika-boleslawiec.pl

 

5. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 

6. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane

 

7. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

 

8. Wszystkie podane na stronie www.ceramika-boleslawiec.pl ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

9. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie www.ceramika-boleslawiec.pl, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

 

11. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, lub rozmiarze, a także odmowy realiazacji zamówienia z powodu błędów systemowych.

 

12. W razie odbioru towaru przez kupującego-konsumenta w Punkcie Odbioru Osobistego (POO), umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Kupującego stanu towaru.

 

13. Punkt odbioru osobistego znajduje się w magazynie firmy ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec

 

II. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 

Klient może dokonać zakupu w dwojaki sposób:

 

· Kupuję bez rejestracji

 

· Zakładam nowe konto, czyli dokonuję rejestracji

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 

2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, mailowy kontakt z obsługą sklepu poprzez wybór opcji: uwagi klienta; itp.

 

3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 

4. Jeżeli kupujący jest konsumentem (działa w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalności gospodarczą lub zawodową) do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail oraz hasła do Konta Klienta.

 

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez kupującego adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający założenie konta.

 

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

 

b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

 

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.

 

7. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 

8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,

 

b) działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił kupującego o zamiarze zawieszenia Konta Klienta/odmowie rejestracji,

 

e) kupujący dopuszcza się przesyłania nie zamówionych informacji handlowych,

 

f) kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 

g) podane przez kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

9. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi sprzedający może zawiesić Konto Klienta na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia kupujący zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

 

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

 

11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.

 

12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

III. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 

1. przy odbiorze: pobranie – kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,

 

2. Przelewem bankowym – kwota za zamówienie uiszczana jest w formie zaksięgowania należnej kwoty na rachunku sklepu Ceramika-boleslawiec.pl wskazanym w zamówieniu, oraz na stronie sklepu w zakładce dane firmy

 

3. system DotPay:

 

a) kartą kredytową:

 

· VISA

 

· MasterCard

 

· Diners Club

 

b) przelewem:

 

· mTransfer (BRE Bank mBank)

 

· MultiTransfer (BRE Bank MultiBank)

 

· Płacę z Inteligo (bank PKO BP)

 

· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 

· płacę z IPKO (bank PKO BP)

 

· płać z Nordea (Nordea Bank)

 

· Pekao24 przelew (bank PEKAO SA)

 

· Przelew z Credit Agricole

 

· Przelew z MeritumBank

 

· Płać z ING (ING Bank)

 

· Przelew z Millenium

 

· Przelew z Eurobank

 

· Przelew z Alior Bank

 

· Przelew z Reiffeisen

 

· Przelew z GB24.pl (GetinBank)

 

· Przelew z BPH

 

· Przelew z Citibanku

 

· Przelew z Polbanku

 

· Przelew z Kredyt Banku

 

· Przelew z BGŻ

 

· Przelew z Deutsche Banku

 

· Przelew z Bankiem Pocztowym

 

· Przelew z InvestBank

 

4. oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów oraz ich dostępność mogą się różnić.

 

6. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Ceramika-boleslawiec.pl , ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec

 

IV. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z obsługą sklepu, wysłanie e-maila na adres ceramikacerkada@gmail.com , lub wysłanie wiadomości zwrotnej po otrzymaniu e-maila z wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia.

 

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, lub w części po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wysyłki z kupującym

 

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 

V.WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru tj.
Ceramika Bolesławiecka , CERKADA S.C. ,

 

ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec

 

2.  Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu  zawartości przesyłki w momencie odbierania jej od kuriera doręczającego przesyłkę.

 

Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

 

3. W razie widocznego uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni (14 dni) od dnia odbioru zakupionego towaru. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący. Termin (14 dni) uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle stosowne oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

 

Ceramika Bolesławiecka , CERKADA S.C. ,

 

ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

 

3. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zaleca się , aby konsument zwrócił towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności zaleca się dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (dowód zakupu: paragon, F-ra Vat, druk gwarancji o ile ten ostatni był dołączony)) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

4. Zwroty należności dokonywane są przelewem na wskazane przez kupującego konto, przekazem pocztowym na wskazany adres, lub gotówka w przypadku zwrotu osobistego w magazynie firmy.

 

5. Prawo do odstapienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów i usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i cech.

 

VII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Witamy.

 

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERKADA s.c. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Bohaterów Getta 3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi prosimy kierować na adres ceramikacerkada@gmail.com lub bezpośrednio w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-15:00

 

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas uzupełniania formularzy, zakładania konta lub w związku z transakcjami dokonywanym przez Ciebie na jednym z naszych serwisów lub sklepów internetowych: www.ceramika-boleslawiec.plbunzlauer-keramik.com.pl   lub przy bezpośredniej współpracy/kontakcie z nami.

 

Twoje dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom kurierskim, firmom świadczącym na rzecz CERKADA s.c. usługi outsourcingu: prawnego lub podatkowego;

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: ceramikacerkada@gmail.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec.

 

1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Sklep internetowy Ceramika-boleslawiec.pl. zbiera następujące dane osobowe:

 

•nazwisko i imię kupującego

 

•adres zamieszkania (dane kupującego)

 

•adres do korespondencji

 

•adres poczty elektronicznej

 

•numer telefonu

 

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

 

3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

 

VIII.PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.

 

2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze sklepem, w celu ustalenia i sposobu dostarczenia reklamowanego towaru.

 

3. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu- paragonu (dowodami zakupu są także faktury, wyciągi z konta, potwierdzenia płatności kartą itp.,). Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

 

6. Zaleca się, aby reklamowany towar został przesłany w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

7. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

 

8. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

 

9. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

 

10. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.

 

Przesyłki opisane jako REKLAMACJA lub ZWROT prosimy odsyłać na adres:

 

Ceramika Bolesławiecka , CERKADA S.C. , ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec

 

IX. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

 

3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon).

 

X. WARUNKI TECHNICZNE

 

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 

1.Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

 

2.Włączoną obsługę Java Script, PDF

 

3.Aktywny adres e-mail.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 październik 2012.

 

2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani kupujący zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 

6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Ceramika-boleslawiec.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.