1. Warunki Ogólne
 1. Wydawcą vouchera podarunkowego jest CERAMIKA CERKADA S.C. ul. Bohaterów Getta 3, 59-700 Bolesławiec, NIP : 612-185-95-23, sklep internetowy pod adresem : www.ceramika-boleslawiec.pl
 2. Ceramika Cerkada S.C jest zobowiązana do przesłania Nabywcy vouchera podarunkowego w wybranej przez nabywcę kwocie. Jednocześnie Ceramika Cerkada S.C zobowiązuje się do przyjęcia płatności za zakupy w formie Vouchera, nabywane przez osobę posiadającą Voucher.
 3. Nabywca jest zobowiązany do przekazania Ceramika Cerkada S.C środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wartość Voucherów do wyboru przez kupującego to : 100PLN, 200PLN, 300PLN, 400PLN, 500PLN, 600PLN, 700PLN, 800PLN, 900PLN, 1000PLN, 1500PLN, 2000PLN, 3000PLN. W przypadku chęci zakupu Vouchera o wyższej kwocie niż wskazane powyżej, prosimy o kontakt telefoniczny.
 5. Voucher jest możliwy do wykorzystania tylko w sklepie internetowym : www.ceramika-boleslawiec.pl
 6. Voucher posiada ważność 2 miesiące. Data jaką należy uznać za początek ważności vouchera to dzień zakupu vouchera.
 7. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
 8. Niewykorzystanie Vouchera w wyznaczonym terminie będzie skutkowało utratą możliwości jego zrealizowania. Niewykorzystany Voucher nie podlega reklamacji oraz zwrotowi środków pieniężnych
 1. Realizacja Vouchera
 1. Nabywca może wykorzystać kwotę wskazaną na zakupionym Voucherze w sklepie internetowym należącym do Ceramika Cerkada S.C: www.ceramika-boleslawiec.pl
 2. Każdy zakupiony Voucher posiada kod, który widnieje w systemie zakupowym należącym do Ceramika Cerkada S.C.
 3. Vouchery należy wykorzystać jednorazowo w pełnej kwocie. Można dokonać zakupu w wyższej kwocie za dopłatą różnicy.
 4. Jeśli Nabywca nie wykorzysta pełnej kwoty vouchera, różnica kwoty nie podlega zwrotowi.
 5. Zakupiony Voucher na stronie Ceramika Cerkada S.C : www.ceramika-boleslawiec.pl

Jest wydawany tylko raz. Ceramika Cerkada S.C nie bierze odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione vouchery. Każdy zakup należy udokumentować kodem, który jest wysyłany tylko raz.

 1. Ceramika Cerkada S.C zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia vouchera w zamian za wydanie towaru jeśli : voucher będzie poddany wątpliwości do jego autentyczności, zostanie zniszczony, będzie nieczytelny. W takich przypadkach voucher będzie uznawany za nieważny.
 2. Ceramika Cerkada S.C zastrzega sobie prawo, że jest jedynym Wydawcą voucherów i zabrania odsprzedawania voucherów osobom trzecim.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Nabywca Vouchera jak również osoba posiadająca voucher wydany przez Ceramika Cerkada S.C oświadcza, że zapoznał się z zasadami i treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymienionych zasad.
 2. Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie, Nabywcy jak również osoba posiadająca voucher zgadza się i akceptuje na wszelkie warunki zawarte w powyższym regulaminie.